Народна библиотека Србије

cover image

ЗАТВОРЕНО ОТВАРА СЕ У 08:00

ЗАТВОРЕНО
ОТВАРА СЕ У 08:00

Народна библиотека Србије грађена је у периоду од 1966-1972. године према пројекту архитекте Иве Куртовића. Конципирана је као слободностојећи објекат на простору око Храма Светог Саве. Иако је зграда Народне библиотеке дело савремене архитектуре, архитекта Куртовић је у пројекат унео неке елементе традиционалне „куће“, као што су четвороводни кров или трем, што у општој композицији одаје утисак извесног традиционалног кода.

Екстеријер и ентеријер обрађени су средствима савремене безорнаменталне архитектуре. Објекат је подељен основним масама на јавни и административни део, а потом и алтернацијом великих стаклених површина и наглашене армиранобетонске структуре. Вредност објекта потиче и из његове намене. Народна библиотека Србије као институција од прворазредног је значаја за развој културе Републике.  

Фонд који ова библиотека садржи представља најзначајније културно благо које Србија има.