cover image
Иако се у урбанистичкој скици Београда налазио од 1923. године, изграђен је и отворен скоро читав век касније - 2012. године. Дужине је 964м, а пилон иде у висину читавих 200м. Мост је добио име анкетом грађана и одабран је назив "Мост на Ади". Иако су лингвисти указали да је то граматички неправилан назив, те да би исправан био "Мост преко Аде", комисија је остала при својој првобитној одлуци.