Астрономска опсерваторија Београда

cover image
Београдска опсерваторија је једна од најстаријих научних институција у Србији. Основана је 7. априла 1887. године, указом Министра образовања Краљевине Србије Милана Кујунџића, а на иницијативу професора Велике школе Милана Недељковића, који је и постављен за првог директора новоосноване опсерваторије.
Београдска опсерваторија је једна од најстаријих научних институција у Србији. Основана је 7. априла 1887. године, указом Министра образовања Краљевине Србије Милана Кујунџића, а на иницијативу професора Велике школе Милана Недељковића, који је и постављен за првог директора новоосноване опсерваторије.