Арборетум шумарског факултета

cover image

ОТВОРЕНО

ОТВОРЕНО
Арборетум има превасходно едукативну функцију. Намењен је како научним и стручним круговима, тако и широј јавности и заинтересованим грађанима. То је зелена површина изузетне ботаничке, пејзажне и архитектонске вредности. Разноврсност арборетума се огледа у великој заступљености егзота, аутохтоних и алохтоних дрвенастих и жбунастих врста. Биљни фонд обухвата око 200 дрвенастих врста, представљених са око 1.500 примерака.