Арборетум шумарског факултета

cover image

ОТВОРЕНО ЗАТВАРА СЕ ЗА 45 МИН

ОТВОРЕНО
ЗАТВАРА СЕ ЗА 45 МИН
Арборетум има превасходно едукативну функцију. Намењен је како научним и стручним круговима, тако и широј јавности и заинтересованим грађанима. То је зелена површина изузетне ботаничке, пејзажне и архитектонске вредности. Разноврсност арборетума се огледа у великој заступљености егзота, аутохтоних и алохтоних дрвенастих и жбунастих врста. Биљни фонд обухвата око 200 дрвенастих врста, представљених са око 1.500 примерака.
Арборетум има превасходно едукативну функцију. Намењен је како научним и стручним круговима, тако и широј јавности и заинтересованим грађанима. То је зелена површина изузетне ботаничке, пејзажне и архитектонске вредности. Разноврсност арборетума се огледа у великој заступљености егзота, аутохтоних и алохтоних дрвенастих и жбунастих врста. Биљни фонд обухвата око 200 дрвенастих врста, представљених са око 1.500 примерака.

РЕСТОРАНИ И БАРОВИ У БЛИЗИНИ