Завод за проучавање културног развитка

cover image
Институција од огромног значаја постоји од краја шездесетих година, тачније од 1967. године. На почетку, овде је дејствовало неколико људи из различитих сфера са циљем да се у фокус рада постави изучавање друштвених промена и проналажење могућности за примену актуелних метода рада и унапређивања културних делатности. Данас, поља деловања су бројна као и број људи који се залаже за изучавање.
Институција од огромног значаја постоји од краја шездесетих година, тачније од 1967. године. На почетку, овде је дејствовало неколико људи из различитих сфера са циљем да се у фокус рада постави изучавање друштвених промена и проналажење могућности за примену актуелних метода рада и унапређивања културних делатности. Данас, поља деловања су бројна као и број људи који се залаже за изучавање.