УК Стари град Пароброд

cover image

ЗАТВОРЕНО ОТВАРА СЕ СУТРА У 09:00

ЗАТВОРЕНО
ОТВАРА СЕ СУТРА У 09:00
Установа културе са веома активном улогом на домаћој и интернационалној културној сцени. Биоскоп, простор за презентације и промоције, подршка културном садржају и форми, едукација, комуникација и интеракција између креатора уметности и конзумената чини основне активности урбаног центра за културно-социолошка дешавања. Налази се у посебној згради арт деко архитектуре изграђеној 1925. године.
Установа културе са веома активном улогом на домаћој и интернационалној културној сцени. Биоскоп, простор за презентације и промоције, подршка културном садржају и форми, едукација, комуникација и интеракција између креатора уметности и конзумената чини основне активности урбаног центра за културно-социолошка дешавања. Налази се у посебној згради арт деко архитектуре изграђеној 1925. године.