Народна банка Србије

cover image

ЗАТВОРЕНО ОТВАРА СЕ У ПОНЕДЕЉАК У 07:30

ЗАТВОРЕНО
ОТВАРА СЕ У ПОНЕДЕЉАК У 07:30
Народна банка представља круцијалну установу за очување, одржавање и јачање финансијске стабилности целе земље. Потпуно независно креира монетарну политику, а за свој рад једино одговара Народној скупштини Репбулике. Банком руководи гувернер који заједно са саветом гувернера и управним одбором спроводи различите регулативе, мере и функције које се тичу апсолутно сваког финансијског сегмента, на територији читаве Србије.