Кућа легата

cover image
Институцију од великог значаја је основала 2004. године Скупштина града Београда са циљем регулисања легата и поклона Београду од 1955. године до данашњих дана. Легат је реч латинског порекла која у преводу значи завештање, оставштина. То је део или целокупна заоставштина остављена у наслеђе лицу или инситуцији који по закону не би имали право на то наслеђе. Такође, то су покретна и непокретна културна добра.
Институцију од великог значаја је основала 2004. године Скупштина града Београда са циљем регулисања легата и поклона Београду од 1955. године до данашњих дана. Легат је реч латинског порекла која у преводу значи завештање, оставштина. То је део или целокупна заоставштина остављена у наслеђе лицу или инситуцији који по закону не би имали право на то наслеђе. Такође, то су покретна и непокретна културна добра.