Vojni muzej

ZATVORENO OTVARA SE ZA 33 MIN

ZATVORENO
OTVARA SE ZA 33 MIN
Zgrada u kojoj se nalazi je izgrađena 1924. godine za potrebe Vojnogeografskog instituta, da bi 1955. godine bila ustupljena Vojnom muzeju, čija je dotadašnja zgrada bila prilično oštećena tokom Drugog svetskog rata i koja nije bila dovoljna za uvećan muzejski fond. Nakon 3 godine adaptacije, muzej je ponovo otvoren 1959. godine.