Terazijska česma

Terazijska česma, koja je rad vajara Franca Lorana, podignuta je 1860. godine kako bi se obeležio povratak Miloša Obrenovića na presto. Napravljena je u romantičnom stilu i predstavlja jedan od najvažnijih spomenika u Beogradu iz doba vladavine kneza Miloša.

Terazijska česma je visoka 6.35 metara, a gornji delovi njenog stuba nose inicijale "M.O." i godinu 1860. Nalazi se u centru Terazija na mestu na kome se nekad nalazio rezervoar za vodu u obliku kule. U vreme radova na regulaciji Terazija 1911. godine, Terazijska česma preneta je u portu Topčiderske crkve, odakle je 1975. godine vraćena, ne na nekadašnju lokaciju, već na plato ispred hotela Moskva.


Terazijska česma, koja je rad vajara Franca Lorana, podignuta je 1860. godine kako bi se obeležio povratak Miloša Obrenovića na presto. Napravljena je u romantičnom stilu i predstavlja jedan od najvažnijih spomenika u Beogradu iz doba vladavine kneza Miloša.

Terazijska česma je visoka 6.35 metara, a gornji delovi njenog stuba nose inicijale "M.O." i godinu 1860. Nalazi se u centru Terazija na mestu na kome se nekad nalazio rezervoar za vodu u obliku kule. U vreme radova na regulaciji Terazija 1911. godine, Terazijska česma preneta je u portu Topčiderske crkve, odakle je 1975. godine vraćena, ne na nekadašnju lokaciju, već na plato ispred hotela Moskva.