Teatar Vuk

cover image

Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić predstavlja višeslojni umetnički poligon koji pozorište stavlja u prvi plan ali nimalo ne umanjuje značaj drugih umetničkih disciplina. Brojne aktivnosti koje se ovde sprovode stavljaju u fokus mlade talente i njihova umeća, dosadašnja dostignuća i zajednički kreiraju svetliju budućnost. Godinama unazad, ova ustanova insistira na savremenim trendovima koji dominiraju, a koji ispunjavaju interesovanja svih generacija.

Doprinos umetničkom razvoju se predstavlja kroz tribine, diskusije, dramske radionice, projekte, socijalni teatar i još mnogo toga. Pozorište u okviru ustanove kulture razvija i neguje dramu, otkriva mlade talente - pisce, glumce i reditelje, predstavlja nove tokove sa svetske pozorišne scene i konstantno osluškuje želje i ukuse publike. Često se organizuju različita takmičenja, festivali i drugi kulturno-umetnički događaji. Vukov prozor u svet je namenjen mladima iz zemlje i inostranstva, da se uključe u negovanje postojeće i stvaranje nove umetnosti, sa ciljem da se umetnost i njeni zastupnici konektuju na svim nivoima.


Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić predstavlja višeslojni umetnički poligon koji pozorište stavlja u prvi plan ali nimalo ne umanjuje značaj drugih umetničkih disciplina. Brojne aktivnosti koje se ovde sprovode stavljaju u fokus mlade talente i njihova umeća, dosadašnja dostignuća i zajednički kreiraju svetliju budućnost. Godinama unazad, ova ustanova insistira na savremenim trendovima koji dominiraju, a koji ispunjavaju interesovanja svih generacija.

Doprinos umetničkom razvoju se predstavlja kroz tribine, diskusije, dramske radionice, projekte, socijalni teatar i još mnogo toga. Pozorište u okviru ustanove kulture razvija i neguje dramu, otkriva mlade talente - pisce, glumce i reditelje, predstavlja nove tokove sa svetske pozorišne scene i konstantno osluškuje želje i ukuse publike. Često se organizuju različita takmičenja, festivali i drugi kulturno-umetnički događaji. Vukov prozor u svet je namenjen mladima iz zemlje i inostranstva, da se uključe u negovanje postojeće i stvaranje nove umetnosti, sa ciljem da se umetnost i njeni zastupnici konektuju na svim nivoima.