Stari dvor

cover image

Stari dvor, rezidencija srpske dinastije Obrenović, izgrađen je u periodu između 1882. i 1884. godine po projektu Aleksandra Bugarskog u duhu akademizma. Namera je bila da se izgradi zdanje koje će prevazići sve prethodne rezidencije srpskih vladara.

Stari dvor se povezuje sa važnim događajima koji su se dešavali u vreme kada je dinastija Obrenović bila na vrhu političke moći. Zgrada je napravljena nakon što je Srbija proglašena kraljevinom. U ovom zdanju je kralj Milan abdicirao u korist njegovog sina Aleksandra 1889. godine. Tokom Majskog prevrata u maju 1903. godine, kralj Aleksandar i kraljica Draga su ubijeni i njihova tela su bačena kroz prozor dvora. To je bio kraj dinastije Obrenović.

U periodu između 1903. i 1914. godine, Stari dvor je bio rezidencija Karađorđevića. Sve do 1941. godine zdanje je korišćeno za dvorske zabave i za prijeme cenjenih stranih gostiju. Posle bombardovanja Beograda, 6. aprila 1941. godine, palata je oštećena. Obnova i rekonstrukcija trajale su do 1947. godine kada je zdanje postalo Prezidijum Narodne skupštine, Vlada Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Savezno izvršno veće, a od 1961. godine u Starom dvoru smeštena je Skupština grada Beograda.