SRC Tašmajdan

SRC Tašmajdan je sportsko-rekreativni centar u čijem sklopu se nalaze: otvoreni stadion Tašmajdan, rekreativni centar i kompleks otvorenih i zatvorenih bazena. Otvoren 1958. godine, predstavlja reprezentativni kompleks za sport i rekreaciju sa rejtingom veoma popularnog objekta koji oduvek privlači veliki broj pobornika zdravih životnih navika.
SRC Tašmajdan je sportsko-rekreativni centar u čijem sklopu se nalaze: otvoreni stadion Tašmajdan, rekreativni centar i kompleks otvorenih i zatvorenih bazena. Otvoren 1958. godine, predstavlja reprezentativni kompleks za sport i rekreaciju sa rejtingom veoma popularnog objekta koji oduvek privlači veliki broj pobornika zdravih životnih navika.