Prirodnjački muzej

cover image

ZATVORENO OTVARA SE U 10:00

ZATVORENO
OTVARA SE U 10:00
Osnovan je 1895., a prva izložba je otvorena 1904. godine. Jedini je muzej takve vrste u Srbiji. Iako su u Prvom i Drugom svetskom ratu mnoge zbirke oštećene i uništene, muzej danas ima 117 zbirki sa preko 1.500.000 predmeta iz Srbije, Balkanskog poluostrva, ali i celog sveta, koji ga svrstavaju među najveće u jugoistočnoj Evropi. Muzej nema stalnu postavku, već se izložbe neprestano smenjuju.