Park šuma Košutnjak

Park-šuma Košutnjak se prostire na površini od 330 hektara i na nadmorskoj visini od 250 m. Šuma listopadnog i četinarskog drveća ispresecana je mnogobrojnim stazama. Pretpostavlja se da je ime Košutnjak nastalo zbog košuta, kojih je nekad ovde bilo. Sve do 1903. gusta šuma bila je zatvoreno dvorsko lovište, a potom je Košutnjak otvoren i za građane. Zbog širokokg spektra sadržaja koje nudi, Košutnjak je jedno od omiljenih izletišta Beograđana.
Park-šuma Košutnjak se prostire na površini od 330 hektara i na nadmorskoj visini od 250 m. Šuma listopadnog i četinarskog drveća ispresecana je mnogobrojnim stazama. Pretpostavlja se da je ime Košutnjak nastalo zbog košuta, kojih je nekad ovde bilo. Sve do 1903. gusta šuma bila je zatvoreno dvorsko lovište, a potom je Košutnjak otvoren i za građane. Zbog širokokg spektra sadržaja koje nudi, Košutnjak je jedno od omiljenih izletišta Beograđana.