Muzej Iluzija

cover image

ZATVORENO OTVARA SE U 09:00

ZATVORENO
OTVARA SE U 09:00
Sasvim drugačiji muzej u kome je iluzija realnost. Intelektualna zabava za sve generacije predstavlja jedinstven koncept sa bogatim sadržajem. Vortex tunel, Soba ogledala, Rupa bez dna, Glava na tacni, Beskonačna soba, Odupiranje gravitaciji, Optičke varke i Varljivi štap su samo delić postavke unikatnog muzeja. Da ne zaboravite posetu unikatnom muzeju, tu je prodavnica sa suvenirima i više od 70 Dilemma Games, odnosno didaktičkih igračaka.
Sasvim drugačiji muzej u kome je iluzija realnost. Intelektualna zabava za sve generacije predstavlja jedinstven koncept sa bogatim sadržajem. Vortex tunel, Soba ogledala, Rupa bez dna, Glava na tacni, Beskonačna soba, Odupiranje gravitaciji, Optičke varke i Varljivi štap su samo delić postavke unikatnog muzeja. Da ne zaboravite posetu unikatnom muzeju, tu je prodavnica sa suvenirima i više od 70 Dilemma Games, odnosno didaktičkih igračaka.