Muzej banjičkog logora

cover image

ZATVORENO OTVARA SE U ČETVRTAK U 10:00

ZATVORENO
OTVARA SE U ČETVRTAK U 10:00
U ovom logoru formiranom u kompleksu stare kasarne, u periodu od 1941. do 1944. godine, nacistički okupator je počinio veliki broj zločina - likvidirano je oko 4.200 zatočenika, od toga većina Srba, 1.000 Jevreja i Roma. Streljanje je vršeno sistematski, u logoru i u Jajincima. Ispred zgrade logora postavljeno je 1969. godine spomen-obeležje, sa stihovima Svetozara Trebješanina, a tom prilikom otvorena je i spomen-soba.
U ovom logoru formiranom u kompleksu stare kasarne, u periodu od 1941. do 1944. godine, nacistički okupator je počinio veliki broj zločina - likvidirano je oko 4.200 zatočenika, od toga većina Srba, 1.000 Jevreja i Roma. Streljanje je vršeno sistematski, u logoru i u Jajincima. Ispred zgrade logora postavljeno je 1969. godine spomen-obeležje, sa stihovima Svetozara Trebješanina, a tom prilikom otvorena je i spomen-soba.

RESTORANI I BAROVI U BLIZINI