Manastir Rakovica

cover image

Manastir pripada Beogradsko-karlovačoj arhiepiskopiji i posvećen je arhanđelima Mihajlu i Gavrilu. Od 16. veka se nalazi na sadašnjem mestu, do tada je bio na Avali ali se ne zna ko je pouzdano podigao manastir. Neki zapisi nagoveštavaju da se radi o vojvodi Radul koji je bio gospodar Vlaške. U okviru kompleksa se nalazi izvor Svete Petke.

Zbog svog nepovoljnog položaja, pretrpeo je velika oštećena. Prvo od Turaka, a kasnije od NATO bombardovanja. Manastirski kompleks čine objekti nastali u različitim istorijskim epohama od 15-20. veka. Dominira sama crkva ali i Platonov konak, nekada monaška škola, prva u Srbiji, delo ruskog arhitekte Valerija Staševskog. Jedno vreme je tu bila smeštena i Beogradska bogoslovija. Manastir Rakovica se može pohvaliti bogatim ikonostasom sa elementima klasicizma i baroknim duborezom, čiji je veći deo zaveštanje Mihaila Obrenovića.

Ovde su sahranjeni mnogi važni Srbi. Osim članova porodice Obrenović, sahranjeni su Vasa Čarapić i srpski patrijarh Dimitrije. Po svojoj izričitoj želji, ovde je sahranjen i srpski patrijarh Pavle.

Manastir pripada Beogradsko-karlovačoj arhiepiskopiji i posvećen je arhanđelima Mihajlu i Gavrilu. Od 16. veka se nalazi na sadašnjem mestu, do tada je bio na Avali ali se ne zna ko je pouzdano podigao manastir. Neki zapisi nagoveštavaju da se radi o vojvodi Radul koji je bio gospodar Vlaške. U okviru kompleksa se nalazi izvor Svete Petke.

Zbog svog nepovoljnog položaja, pretrpeo je velika oštećena. Prvo od Turaka, a kasnije od NATO bombardovanja. Manastirski kompleks čine objekti nastali u različitim istorijskim epohama od 15-20. veka. Dominira sama crkva ali i Platonov konak, nekada monaška škola, prva u Srbiji, delo ruskog arhitekte Valerija Staševskog. Jedno vreme je tu bila smeštena i Beogradska bogoslovija. Manastir Rakovica se može pohvaliti bogatim ikonostasom sa elementima klasicizma i baroknim duborezom, čiji je veći deo zaveštanje Mihaila Obrenovića.

Ovde su sahranjeni mnogi važni Srbi. Osim članova porodice Obrenović, sahranjeni su Vasa Čarapić i srpski patrijarh Dimitrije. Po svojoj izričitoj želji, ovde je sahranjen i srpski patrijarh Pavle.