Legat Petra Lubarde

cover image

ZATVORENO OTVARA SE SUTRA U 10:00

ZATVORENO
OTVARA SE SUTRA U 10:00

Petar Lubarda (27.07.1907 - 13.02. 1974) je istaknuti slikar, moderni vizionar koji je svojim delima obeležio i promenio umetničke tokove u drugoj polovini 20. veka.

Legat Petra Lubarde pažljivo neguje i čuva kolekciju od 24 slike, 292 crteža i grafika, nameštaj, arhivsku i rukopisnu građu, jedan deo biblioteke i lične predmete. Adaptiranjem kuće umetnika u periodu od 2008. do 2011. godine, očuvan je i konzerviran sav likovni materijal, nameštaj, pisma, beleške, skice, lična dokumenta, kalkovi i fotografije.

Umetnički uticajan dar koji je posedovao, Petar Lubarda je pretakao u slike sa veoma jakim emotivnim motivima od epskog značaja i otvarao vrata za doba savremene umetnosti u domaćem slikarstvu. Istovremeno, talenat koji poseduje ga odvodi i van granica Srbije i zauzima važno mesto i na inostranoj sceni. Dobitnik je brojnih značajnih nagrada za svoj rad - Grand Prix na Svetskoj izložbi u Parizu (1937), I nagradu na Internacionalnoj izložbi slikarstva u Hagu (1939), Internacionalna otkupna nagrada na II Bijenalu u Sao Paolu, I nagrada na III Bijenalu u Tokiju, Oktobarska nagrada grada Beograda i mnoge druge.

Petar Lubarda (27.07.1907 - 13.02. 1974) je istaknuti slikar, moderni vizionar koji je svojim delima obeležio i promenio umetničke tokove u drugoj polovini 20. veka.

Legat Petra Lubarde pažljivo neguje i čuva kolekciju od 24 slike, 292 crteža i grafika, nameštaj, arhivsku i rukopisnu građu, jedan deo biblioteke i lične predmete. Adaptiranjem kuće umetnika u periodu od 2008. do 2011. godine, očuvan je i konzerviran sav likovni materijal, nameštaj, pisma, beleške, skice, lična dokumenta, kalkovi i fotografije.

Umetnički uticajan dar koji je posedovao, Petar Lubarda je pretakao u slike sa veoma jakim emotivnim motivima od epskog značaja i otvarao vrata za doba savremene umetnosti u domaćem slikarstvu. Istovremeno, talenat koji poseduje ga odvodi i van granica Srbije i zauzima važno mesto i na inostranoj sceni. Dobitnik je brojnih značajnih nagrada za svoj rad - Grand Prix na Svetskoj izložbi u Parizu (1937), I nagradu na Internacionalnoj izložbi slikarstva u Hagu (1939), Internacionalna otkupna nagrada na II Bijenalu u Sao Paolu, I nagrada na III Bijenalu u Tokiju, Oktobarska nagrada grada Beograda i mnoge druge.