Čukur česma

cover image

Predstavlja spomenik podignut u znak sećanja na tužan incident, kada su turski vojnici 15. juna 1862. godine ubili bajonetom malog šegrta, dečaka Savu Petkovića. Na česmi se nalazi njegova statua, a zvaničan naziv skulpture je Dečak sa razbijenim krčagom. Od 1965. godine je spomenik kulture. Spomen česma je postavljena 1931. godine, finansirana je iz zadužbine trgovca Tome Vanđela, prema autorskom delu akademika i skulptora Simeona Roksandića. Vlastimir Petković Kepa, nekadašnji telefonista Radio Beograda, a ranije poznati fudbaler BSK-a (današnjeg OFK Beograd) i reprezentativac Jugoslavije je bio model za izradu skulpture.

Dečak Sava Petković je poslat po vodu sa Čukur česme, kod koje su već bili Sima Nešić, Ivko Prokić i drugi srpski vojnici ali i turski nizami (vojnici). Jedan od turskih vojnika je oteo Savi testiju (bokal za vodu) iz ruku, počeo je da se brani, a to je naljutilo vojnika koji ga je ubio bajonetom. Po drugoj priči, udario ga je testijom u glavu. Na mesto zločina su brzo stigli srpski vojnici koji su uhapsili vojnike, a kako su se zadesili i brojni turski vojnici na istom mestu, hapšenje je preraslo u veliki okršaj koji je trajao celu noć. Sukob se proširio Beogradom, na Velikoj pijaci je bilo nekoliko žrtava, među njima su ubijeni i Sima Nešić (posrednik kod turskih vlasti) i žandar Đorđe Nišlija. Srbi su uzeli svoje naoružanje i na juriš zauzeli Varoš kapiju i porušili Sava i Stamol kapije. Tada je započeto oslobađanje Beograda od Turaka.