Crkva Svetog Vasilija Ostroškog

cover image
Crkva Svetog Vasilija Ostroškog je prva crkva podignuta na teritoriji Novog Beograda posle Drugog svetskog rata. Gradnja je započela 1996., a završena 2001. godine. Oslanjanjem na hrišćansku tradiciju, arhitekta Mihajlo Mitrović se opredelio za oblik prastare hrišćanske rotonde, koju prate niži aneksi i visoki zvonik na zapadu i trolisna oltarska apsida na istoku. Crkva je podignuta prilozima poštovaoca dela svetog Čudotvorca.
Crkva Svetog Vasilija Ostroškog je prva crkva podignuta na teritoriji Novog Beograda posle Drugog svetskog rata. Gradnja je započela 1996., a završena 2001. godine. Oslanjanjem na hrišćansku tradiciju, arhitekta Mihajlo Mitrović se opredelio za oblik prastare hrišćanske rotonde, koju prate niži aneksi i visoki zvonik na zapadu i trolisna oltarska apsida na istoku. Crkva je podignuta prilozima poštovaoca dela svetog Čudotvorca.

RESTORANI I BAROVI U BLIZINI