Smokvica Airport City

cover image

ZATVORENO OTVARA SE SUTRA U 08:00

ZATVORENO
OTVARA SE SUTRA U 08:00
U okviru jednog od najvećih beogradskih poslovnih kompleksa, sa velikim brojem poslovnih gostiju. Priprema i posluživanje hrane sa tradicionalnog i internacionalnog menija, serviranom kao bufet, ili set meni. Tokom ručka je dnevni špic i traži se mesto viška.
U okviru jednog od najvećih beogradskih poslovnih kompleksa, sa velikim brojem poslovnih gostiju. Priprema i posluživanje hrane sa tradicionalnog i internacionalnog menija, serviranom kao bufet, ili set meni. Tokom ručka je dnevni špic i traži se mesto viška.

RESTORANI I BAROVI U BLIZINI