USLOVI KORIŠĆENjA

Korišćenje sajta www.belgrade-beat.rs (u daljem tekstu "Sajt") je pod uslovima navedenim u ovom dokumentu. Ukoliko se, kao korisnik (u daljem tekstu "Korisnik") ne slažete sa ovim uslovima, napustite odmah Sajt. Uslovi su obavezujući i mogu se menjati samo uz saglasnost Beat d.o.o. (u daljem tekstu: "Beat d.o.o."). Beat d.o.o. zadržava pravo da izmeni ove uslove po svom nahođenju, u bilo koje vreme.

PRAVNO OBAVEŠTENjE

Svi tekstovi na Sajtu su autorski tekstovi i zaštićeni su Zakonom o autorskim pravima. Kopiranje i množenje sadržaja Sajta je dozvoljeno samo uz pisano odobrenje Beat d.o.o.

USLOVI KORIŠĆENjA LINKOVA I DELOVA SAJTA U RAMU (FRAMING)

NE MOŽETE POVEZIVATI ILI KORISTITI DELOVE OVOG SAJTA U RAMU ILI BILO KOJI DEO ISTOG OSIM NA NAČIN OPISAN U OVIM USLOVIMA KORIŠĆENjA

Nakon povezivanja na ovaj Sajt u skladu sa uslovima korišćenja, dobićete neekskluzivnu, neprenosivu, besplatnu podlicencu za korišćenje marke Belgrade Beat u vlasništvu Beat d.o.o. isključivo za pružanje podvučene, tekstualne veze sa vaše veb stranice ka Belgrade-Beat.rs. Nijedna druga upotreba Belgrade Beat marke, imena ili logoa nije dozvoljena bez izričitog pismenog odobrenja od Beat d.o.o..

Bez ograničavanja drugih odredaba sadržanih u našim uslovima korišćenja, možete uključiti i linkove na vašoj veb stranici ka javno dostupnim veb stranicama Belgrade-Beat.rs (tj. ka bilo kojoj veb stranici koja ne zahteva prijavljivanje i lozinku i/ili ograničen pristup). Ne možete povezati ka Belgrade-Beat.rs bilo koju veb stranicu koja sadrži neadekvatnu, nerelevantnu, klevetničku, narušavajuću, opscenu, nepristojnu ili nezakonitu temu, naziv, materijal ili informacije koje krše bilo koju primenljivu intelektualnu svojinu, vlasnička prava, prava privatnosti ili publiciteta.

TAČNOST INFORMACIJA

Beat d.o.o. ima za cilj da pruža praktične i pouzdane vesti i informacije. Iako se trudimo da sadržaj Sajta bude što tačniji, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakav gubitak, povredu, ili neprijatnost koju bilo koje lice može da ima kao rezultat informacija objavljenih na Sajtu.

Beat d.o.o. ulaže razumne napore da proverava tačnost objavljenih informacija. Ipak, Beat d.o.o. ne može da garantuje da će objavljene informacije biti bez grešaka. Ispravke se povremeno dodaju u postojeće informacije bez prethodne najave.

ODRICANjE OD ODGOVORNOSTI

Kada se na Sajtu objavljuju “spoljni” linkovi (linkovi ka drugim sajtovima), Beat d.o.o. ne prihvata nikakvu odgovornost za sadržaj i tačnost bilo kog od tih sajtova, kao ni odgovornost za bilo kakav gubitak, povredu, ili neprijatnost koju bilo koje lice može da ima kao rezultat informacija objavljenih na drugim sajtovima.

Robe i/ili usluge koje su dostupne za kupovinu na našem Sajtu, kao što su rezervacije turističkih tura, rezervacije hotela, karte za događaje i sl. pružaju naši partneri i predstvljaju ugovor između Korisnika i partnera, a ne Korisnika i Beat d.o.o. Iako Beat d.o.o. ulaže razumne napore da su na Sajtu predstavljeni renomirani dobavljači roba i usluga (partneri), Beat d.o.o. ne preuzima odgovornost koja može da proizilazi iz kupovine roba i/ili usluga od partnera. Korisnik je odgovoran za uvid i prihvatanje uslova svakog pojedinačnog partnera, pre obavljanja kupovine. Za svako pitanje, žalbu, ili otkazivanje kupovine robe ili usluge, Korisnik treba da se obrati direktno partneru.

ZABRANA SA SAJTA

Zadržavamo pravo da, po svom nahođenju, zabranimo pristup Sajtu određenim korisnicima, na stalnom ili privremenom osnovu. Svaki takav korisnik nema pravo da pokušava da koristi Sajt pod bilo kojim drugim imenom i/ili preko drugog korisnika.

PRAVNA NADLEŽNOST I REŠAVANjE SPOROVA

Na ove uslove se primenjuje pravo Republike Srbije. Korisnik se neopozivo slaže da će srpski sud imati isključivu nadležnost za rešavanje bilo kog spora.

Beat d.o.o., m.br. 20868554, Gundulićev venac 37, Beograd - Srbija
Za pravne upite, molimo vas da nas kontaktirate na legal@beat.rs