Sava centar

cover image
Najveći poslovni, kulturni i kongresni centar u celoj Srbiji. Mesto važnih događaja, velikih koncerta istaknutih pevača, pevačica, bendova i drugih muzičkih umetnika. Važna lokacija u kojoj se organizuju vodeća nacionalna i internacionalna dešavanja. Sastoji se iz tri dela: objekat "A" namenjen poslovno-komercijalnom sadržaju, objekat "B" čini impozantna koncertna dvorana i poslednji segment je luksuzni hotel "Crowne Plaza" koji je staklenom pasarel
Najveći poslovni, kulturni i kongresni centar u celoj Srbiji. Mesto važnih događaja, velikih koncerta istaknutih pevača, pevačica, bendova i drugih muzičkih umetnika. Važna lokacija u kojoj se organizuju vodeća nacionalna i internacionalna dešavanja. Sastoji se iz tri dela: objekat "A" namenjen poslovno-komercijalnom sadržaju, objekat "B" čini impozantna koncertna dvorana i poslednji segment je luksuzni hotel "Crowne Plaza" koji je staklenom pasarel