KC Grad

cover image

ZATVORENO OTVARA SE U 12:00

ZATVORENO
OTVARA SE U 12:00
Kulturni centar Grad se nalazi na mestu nekadašnjeg starog magacina iz 1884. godine. Adaptiran je u multifunkcionalan prostor u kome se organizuju različiti umetnički programi kao što su izložbe, koncerti, debate, radionice, predstave i konferencije. Ideja da se sačuva energija starog skladišta na reci Savi uvođenjem samo najneophodnijih elemenata je uspela i danas KC Grad uspešno funkcioniše kao kulturni centar.
Kulturni centar Grad se nalazi na mestu nekadašnjeg starog magacina iz 1884. godine. Adaptiran je u multifunkcionalan prostor u kome se organizuju različiti umetnički programi kao što su izložbe, koncerti, debate, radionice, predstave i konferencije. Ideja da se sačuva energija starog skladišta na reci Savi uvođenjem samo najneophodnijih elemenata je uspela i danas KC Grad uspešno funkcioniše kao kulturni centar.