Jevrejski kulturni centar

cover image
Oneg Šabat, kulturni centar u okviru jedine sinagoge u Beogradu neguje, razvija, promoviše i stvara jevrejsku kulturu i tradiciju kroz različite forme umetnosti. Filmska industrija, književnost, muzika, teatar i slikarstvo na ovoj adresi žive u sasvim drugačijoj, kvalitetnijoj formi. Konstantno se osmišljava program za sve generacije, a sa ciljem da se Beogradu i njegovoj populaciji približi čuvena jevrejska kultura.
Oneg Šabat, kulturni centar u okviru jedine sinagoge u Beogradu neguje, razvija, promoviše i stvara jevrejsku kulturu i tradiciju kroz različite forme umetnosti. Filmska industrija, književnost, muzika, teatar i slikarstvo na ovoj adresi žive u sasvim drugačijoj, kvalitetnijoj formi. Konstantno se osmišljava program za sve generacije, a sa ciljem da se Beogradu i njegovoj populaciji približi čuvena jevrejska kultura.