Dečji kulturni centar

cover image
Više od šest decenija, Dečji kulturni centar Beograd inicira, promoviše, razvija i usavršava raznovrsne edukativne i zabavne programe namenjene najmlađima i tinejdžerima. U skladu sa modernim trendovima kreira sadržaj dešavanja, sa ciljem da se podstakne razvoj veština, intelektualni napredak i kvalitetna zabava, a sve sa akcentom na umetnost. Osim čuvenih programa, ustanova kulture organizuje poznatu manifestaciju za decu "Radost Evrope".
Više od šest decenija, Dečji kulturni centar Beograd inicira, promoviše, razvija i usavršava raznovrsne edukativne i zabavne programe namenjene najmlađima i tinejdžerima. U skladu sa modernim trendovima kreira sadržaj dešavanja, sa ciljem da se podstakne razvoj veština, intelektualni napredak i kvalitetna zabava, a sve sa akcentom na umetnost. Osim čuvenih programa, ustanova kulture organizuje poznatu manifestaciju za decu "Radost Evrope".