Antišop Elektropionir

cover image

ZATVORENO OTVARA SE U 12:00

ZATVORENO
OTVARA SE U 12:00
Koncept vinil prodavnica, duh iz ploče, koji je zaposeo kuću nekadašnjeg Elektropionira i preuredio ga u svoj dom. Anti Šop je stavio sedišta i stolice, stolove na visoku binu sa teatarskom zavesom a muziku spustio u gledalište.