cover image

Од почетка нове ере када је оформљен Сингидунум (Београд), узводно уз Миријевски поток, Келтска и Илирска племена су заснивала своја насеља, о чему сведочи пронађен стари новац и остаци темеља кућа тог времена. Миријево, део Звездаре, има своју веома дугу и садржајну историју.

Све до 70-их година прошлог века, Миријево је било засебно село, ван урбане зоне Београда. Ширење Београда је учинило своје и Миријево је постало 1971. године месна заједница унутар уже територије града. Дошло је до градње нових стамбених зграда и великог пораста броја становника.

Данашњи назив се усталио почетком 19. века. Порекло имена је несигурно јер има неколико претпоставки. Према најчешће спомињаној, назив се доводи у везу са појмом мира. Наводно је на терирорији Миријева закључен споразум између Турака и Аустријанаца уз речи "ево мир". Име може потицати од турске речи "мирија" која означава дажбине у натури које су сељаци морали да плате.