cover image

Макиш се налази у непосредној близини Аде циганлије. Обилује шумама, а најпознатији објекти у Макишу су куће и сплавови уз реку Саву. Сплавови су махом у власништву Београђана, који их третирају као викендице - за бег од београдске гужве.

Map credit: OpenStreetMapOpenStreetMap