Шта радити у Београду - календар дешавања

У огледалу

Гостујућа изложба "Земаљског музеја" Сарајево

Овај догађај је завршен.

На изложби су представљени предмети из више колекција Одељења за етнологију музеја у Сарајеву. Аутор изложбе је Лебиба Џеко, кустоскиња Земаљског музеја.

Уметност и култура

Место

Етнографски музеј који се у згради налази од 1951. године, чува и презентује богато етнографско наслеђе, како у оквиру сталне поставке, тако и кроз континуарано организовање тематских изложби. Осно...


Етнографски музеј

Етнографски музеј који се у згради налази од 1951. године, чува и презентује богато етнографско наслеђе, како у оквиру сталне поставке, тако и кроз континуарано организовање тематских изложби. Осно...