Шта радити у Београду - календар дешавања

Таји чи и Чи гонг

Једноставне вежбе за боље психо-физичко здравље

СЛЕДЕЋИ ДАТУМ: 15.08.2022.
ВРЕМЕ: 19:00

Локација: трим стаза (иза тениских терена).

Напомена: у случају лошег времена тренинзи се отказују.

Бесплатно
Спорт и адреналин

Место

Парк-шума Кошутњак се простире на површини од 330 хектара и на надморској висини од 250 м. Шума листопадног и четинарског дрвећа испресецана је многобројним стазама. Претпоставља се да је име Кошут...


Парк шума Кошутњак

Парк-шума Кошутњак се простире на површини од 330 хектара и на надморској висини од 250 м. Шума листопадног и четинарског дрвећа испресецана је многобројним стазама. Претпоставља се да је име Кошут...