Шта радити у Београду - календар дешавања

Свирале Етнографског музеја

Изложба поводом обележавања 119 година самосталног рада Етнографског музеја

СЛЕДЕЋИ ДАТУМ: ДАНАС
ВРЕМЕ: 10:00
Уметност и култура

Место

Етнографски музеј који се у згради налази од 1951. године, чува и презентује богато етнографско наслеђе, како у оквиру сталне поставке, тако и кроз континуарано организовање тематских изложби. Осно...


Етнографски музеј

Етнографски музеј који се у згради налази од 1951. године, чува и презентује богато етнографско наслеђе, како у оквиру сталне поставке, тако и кроз континуарано организовање тематских изложби. Осно...