Шта радити у Београду - календар дешавања

Ледено царство

Клизалиште на отвореном

СЛЕДЕЋИ ДАТУМ: ДАНАС
ВРЕМЕ: 12:00
Спорт и адреналин
За децу

Место

Једна од највећих зелених површна у Београду


Савски парк

Једна од највећих зелених површна у Београду